page

HISTORIA

Pomysł koncertu „Uwielbienie” zrodził się w listopadzie 2009 roku. Wówczas dzięki wspólnej inicjatywie ks. Marcina Idzikowskiego (pomysłodawcy i do dziś dyrektora koncertu) i Jana Jabłońskiego, dyrektora Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (03.06.2010r.), wieczorem o godzinie 20:00 na Starym Rynku we Włocławku odbył się pierwszy koncert „Uwielbienie” pod patronatem Bpa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydenta Włocławka, Starosty Włocławskiego.

 

W Uroczystość Bożego Ciała w sposób szczególny czcimy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu w naszych parafiach uczestniczymy w uroczystej Mszy Świętej, później w procesji Eucharystycznej ulicami naszych miast i wiosek. Ukazujemy w ten sposób naszą przynależność do Jezusa Chrystusa i fakt, iż jest On dla nas Jedynym Panem i Zbawicielem. Aby przedłużyć tę radość, dziękując Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego, w 2009 roku zrodził się pomysł koncertu, który byłby pewnego rodzaju modlitwą uwielbiającą Ciało Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, w nieco odmiennej formie, od tej, do której się przyzwyczailiśmy.

Od tego czasu, każdego roku w Uroczystość Bożego Ciała, gromadzimy się wieczorem we Włocławku w Parku im. Henryka Sienkiewicza, o godzinie 20:00, aby pokazać, jak piękna może być muzyka inspirowana Duchem Świętym, jak można przy niej modlić się, tańczyć, odnajdując jednocześnie swoją godność i miejsce w Bożym planie zabawienia. Wielbimy Boga za obecność Jezusa Eucharystycznego wśród nas. Chcemy w ten sposób budować wspólnotę, śpiewając razem najpiękniejsze pieśni i piosenki religijne, tradycyjne i mniej znane, uwielbiające Boga. Poprzez koncert „Uwielbienie” chcemy pokazać bowiem, że Jezus wciąż żyje, i chce być obecny wszędzie tam, gdzie znajduje się człowiek.

Specyfiką tego koncertu jest fakt, iż obok profesjonalnego śpiewu, tańca oraz modlitwy charyzmatycznej, po raz kolejny w tym dniu przechodzi obok nas sam Chrystus pod postacią Chleba. W uroczystej bowiem procesji, w trakcie koncertu, J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz naszej diecezji, przyprowadza na scenę Jezusa Eucharystycznego, abyśmy mogli uwielbiać Go śpiewem.

Specyfiką koncertu jest dynamiczna i energetyczna muzyka, łącząca w odważnych aranżacjach wpływy gospel, prasie&worship (rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej (sakralnej) będący nowoczesną odmianą gatunków gospel i spiritual), czy gitarowego rocka. Charakter i formułę radosnego spotkania prezentowaną w czasie koncertu, który na stałe wpisał się w tradycję imprez muzycznych miasta Włocławek i całego woj. kujawsko-pomorskiego, pragniemy podtrzymywać i uzupełniać  o nowe piosenki ale także powtarzać, niektóre piosenki,  znane już uczestnikom corocznych spotkań. 

W czasie koncertu brzmią więc dynamiczne i radosne pieśni i piosenki wykonywane przez chór i solistów, w tym piosenki z nowej aranżacji Piotra Pałki i Sebastiana Iwanowicza, grane przez liczny zespół instrumentalny (klasyczny i rozrywkowy). Warte podkreślenia jest to, iż część utworów wykonywanych w czasie koncertu, napisane zostały tylko do użytku niniejszego koncertu. Nigdzie indziej nie są one wykonywane. Strona muzyczna koncertu przygotowana jest z wielkim rozmachem. Łączy ona bowiem w całość wiele nurtów muzycznych: gospel, jazz, rock z tradycyjnymi pieśniami religijnymi. Ta różnorodność wykonywanej podczas koncertu muzyki, jest pewnego rodzaju innowacją, której nie spotkamy w innych imprezach muzycznych, które odbywają się w naszym mieście.

Koncert ten jest także jedyną tak profesjonalną produkcją we Włocławku i woj. kujawsko-pomorskim, w której uczestnicy mogą wziąć udział nieodpłatnie.

Niniejszy koncert jest także próbą ukazania istotnej roli sfery sakralnej, która integruje się z wymiarem kulturalnym i poprzez piękno muzyki (w uznanej formie koncertu) realizuje tę ważną potrzebę ludzkiego życia. Połączenie profesjonalizmu z zaangażowaniem publiczności ma pomóc w odnalezieniu się współczesnego człowieka w religijno-kulturalnej sferze życia, która nie ogranicza się jedynie do murów Świątyni.