page

WSPARCIE

Profesjonalny poziom artystyczny Koncertu „Uwielbienie” jest możliwy jedynie przy dużych środkach materialnych. Chcąc wzbogacać naszą modlitwę, co roku stawiamy wyżej poprzeczkę w organizacji koncertu. Przy dużym wsparciu instytucji państwowych i samorządowych, potrzebujemy jeszcze wsparcia firm i ludzi dobrej woli, którzy chcieliby włączyć się w materialne wsparcie koncertu (cieszy nas każda pomoc materialna).

Bez pomocy wielu mniejszych i większych ofiarodawców, tak wielkie przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia. Dlatego jeżeli chciałbyś wspomóc finansowo Koncert, będziemy Ci bardzo za to wdzięczni.

 

 

Wszystkich darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć Koncert „Uwielbienie”, prosimy o kontakt z dyrektorem koncertu, ks. Marcinem Idzikowskim:
e-mail: idzikowski_m@wp.pl
tel.: 693827451
facebook: Marcin Idzikowski 

Pieniądze można wpłacać na konto Kurii Diecezjalnej Włocławskiej:
Bank Polski Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. We Włocławku
93 1240 1183 1111 0010 7925 6189; Tytuł wpłaty: Koncert Uwielbienie