WSPARCIEProfesjonalny poziom artystyczny koncertu „Uwielbienie” jest możliwy jedynie przy dużych środkach materialnych. Chcąc wzbogacać naszą modlitwę, co roku stawiamy wyżej poprzeczkę w organizacji koncertu. Przy dużym wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Włocławek, potrzebujemy jeszcze wsparcia ludzi dobrej woli, którzy chcieliby włączyć się w materialne wsparcie koncertu (cieszy nas każda pomoc materialna).

Wszystkich darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć tegoroczny koncert „Uwielbienie” prosimy o kontakt z ks. Marcinem Idzikowskim:
e-mail:  idzikowski_m@wp.pl; tel.: 693827451; facebook: Marcin Idzikowski 

Pieniądze można wpłacać na konto Kurii Diecezjalnej we Włocławku:
Bank Polski Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. We Włocławku

96124033891111000030098604 z dopiskiem „Koncert Uwielbienie”

 

Prosimy wszystkich chętnych o wsparcie bez was nie damy rady :)