page

WSPARCIE

Profesjonalny poziom artystyczny Koncertu „Uwielbienie” jest możliwy jedynie przy dużych środkach materialnych. Chcąc wzbogacać naszą modlitwę, co roku stawiamy wyżej poprzeczkę w organizacji koncertu. Przy dużym wsparciu instytucji państwowych i samorządowych, potrzebujemy jeszcze wsparcia firm i ludzi dobrej woli, którzy chcieliby włączyć się w materialne wsparcie koncertu (cieszy nas każda pomoc materialna).

Bez pomocy wielu mniejszych i większych ofiarodawców, tak wielkie przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia. Dlatego jeżeli chciałbyś wspomóc finansowo Koncert, będziemy Ci bardzo za to wdzięczni.

 

Pieniądze można wpłacać na konto Kurii Diecezjalnej Włocławskiej:
Bank Polski Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. We Włocławku
93 1240 1183 1111 0010 7925 6189; Tytuł wpłaty: Koncert Uwielbienie