ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Jeżeli chcielibyście wspomóc finansowo Koncert, będziemy Wam bardzo za to wdzięczni […]

Bez pomocy wielu mniejszych i większych ofiarodawców, tak wielkie przedsięwzięcie, jakim jest Koncert Uwielbienie, nie miałoby szans powodzenia. Profesjonalny poziom artystyczny Koncertu „Uwielbienie” jest bowiem możliwy jedynie przy dużych środkach materialnych. Przy wsparciu instytucji państwowych i samorządowych oraz naszych przyjaciół, którzy od lat nas wpierają, potrzebujemy jeszcze wsparcia firm i ludzi dobrej woli, którzy chcieliby włączyć się w materialne wsparcie koncertu (cieszy nas każda pomoc materialna).

Pieniądze można wpłacać na konto Kurii Diecezjalnej Włocławskiej:
Bank Polski Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. We Włocławku
93 1240 1183 1111 0010 7925 6189; Tytuł wpłaty: Koncert Uwielbienie